Generiek imodium prijs

Loperamide Hydrochloride-tablet

Wat is dit medicijn?

LOPERAMIDE wordt gebruikt voor de behandeling van diarree.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Dit is niet van toepassing. Dit medicijn is niet voor regelmatig gebruik. Neem dit geneesmiddel alleen in als u nog steeds ontlasting heeft. Neem niet meer medicijnen dan is aanbevolen door het verpakkingsetiket of door uw arts of verpleegkundige.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met het volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Do not take this medicine for more than 1 week without asking your doctor or health care professional. If your symptoms do not start to get better after two days, you may have a problem that needs further evaluation. Check with your doctor or health care professional right away if you develop a fever, severe abdominal pain, swelling or bulging, or if you have have bloody/black diarrhea or stools.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol can increase possible drowsiness and dizziness. Avoid alcoholic drinks.

Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water may help. Contact your doctor if the problem does not go away or is severe. Drinking plenty of water can also help prevent dehydration that can occur with diarrhea.

Elderly patients may have a more variable response to the effects of this medicine, and are more susceptible to the effects of dehydration.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 25 degrees C (59 and 77 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

imodium

imodium generiek prijs imodium equivalent imodium koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg tadalafilotc cialis