Generiek imdur prijs

Isosorbide mononitraat tablet

Wat is dit medicijn?

ISOSORBIDE MONONITRAAT is een type vasodilator. Het ontspant de bloedvaten en verhoogt de bloed- en zuurstoftoevoer naar uw hart. Het is effectief bij de langetermijnbehandeling van angina geassocieerd met coronaire hartziekte.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem isosorbidetabletten in via de mond. Neem isosorbide mononitraat op een lege maag, 1 uur vˇˇr of 2 uur na het eten. Neem op gezette tijden. Probeer uw doses elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen en ga ermee door, ook als u zich beter voelt. Het kan enkele weken of langer duren voordat de volledige effecten van dit geneesmiddel zijn waargenomen. Stop niet met het innemen behalve met het advies van uw voorschrijver. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Neem contact op met uw kinderarts of zorgverlener over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis (minder dan 6 uur voor normale tabletten of 12 uur voor tabletten met verlengde afgifte), neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Tell your prescriber or health care professional about all other medicines you are taking, including non-prescription medicines, nutritional supplements, or herbal products. Also tell your prescriber or health care professional if you are a frequent user of drinks with caffeine or alcohol, if you smoke, or if you use illegal drugs. These may affect the way your medicine works. Check with your health care professional before stopping or starting any of your medicines.

What should I watch for while taking this medicine?

Check your heart rate and blood pressure regularly while you are taking isosorbide mononitrate. Ask your prescriber or health care professional what your heart rate and blood pressure should be and when you should contact him or her. Tell your prescriber or health care professional if you feel your medicine is no longer having any effect.

You may get dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how isosorbide mononitrate affects you. To reduce the risk of dizzy or fainting spells, do not sit or stand up quickly, especially if you are an older patient. Alcohol can make you more dizzy, and increase flushing and rapid heartbeats. Avoid alcoholic drinks.

Do not stop taking isosorbide mononitrate suddenly or your symptoms may get worse. Ask your prescriber or health care professional how to gradually reduce the dose.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

imdur

imdur generiek prijs imdur equivalent imdur koop gelijkwaardig

sitemapneoral neggram nyolol nootropil naprosyn
  • exocine
  • cotareg
  • mousticologne
  • secalip
  • oxytrol