Generiek hyzaar prijs

Losartan en Hydrochloorthiazide-tablet

Wat is dit medicijn?

LOSARTAN; HYDROCHLOROTHIAZIDE is een combinatie van een medicijn dat bloedvaten en een diureticum ontspant. Het wordt gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Dit medicijn kan ook het risico op beroerte bij bepaalde patiŽnten verminderen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Volg de aanwijzingen op het receptetiket. Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverleners een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Check your blood pressure regularly while you are taking this medicine. Ask your doctor or health care professional what your blood pressure should be and when you should contact him or her. When you check your blood pressure, write down the measurements to show your doctor or health care professional. If you are taking this medicine for a long time, you must visit your health care professional for regular checks on your progress. Make sure you schedule appointments on a regular basis.

You must not get dehydrated. Ask your doctor or health care professional how much fluid you need to drink a day. Check with him or her if you get an attack of severe diarrhea, nausea and vomiting, or if you sweat a lot. The loss of too much body fluid can make it dangerous for you to take this medicine.

Women should inform their doctor if they wish to become pregnant or think they might be pregnant. There is a potential for serious side effects to an unborn child, particularly in the second or third trimester. Talk to your health care professional or pharmacist for more information.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this drug affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol can make you more drowsy and dizzy. Avoid alcoholic drinks.

This medicine may affect your blood sugar level. If you have diabetes, check with your doctor or health care professional before changing the dose of your diabetic medicine.

Avoid salt substitutes unless you are told otherwise by your doctor or health care professional.

Do not treat yourself for coughs, colds, or pain while you are taking this medicine without asking your doctor or health care professional for advice. Some ingredients may increase your blood pressure.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from light. Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

hyzaar

hyzaar generiek prijs hyzaar equivalent hyzaar koop gelijkwaardig

sitemapgeneric cialis tadalafil 20 mg price