Generiek flomax prijs

Tamsulosine Hydrochloride tablet

Wat is dit medicijn?

TAMSULOSIN wordt gebruikt voor de behandeling van vergroting van de prostaatklier bij mannen, een aandoening die goedaardige prostaathyperplasie of BPH wordt genoemd. Het is niet voor gebruik bij vrouwen. Het werkt door ontspannende spieren in de prostaat en de blaashals. Dit verbetert de urinestroom en vermindert BPH-symptomen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of u een van de volgende aandoeningen heeft:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn dagelijks ongeveer 30 minuten na dezelfde maaltijd oraal in. Slik de capsules heel door met een glas water. Geen capsules verpletteren, kauwen of openen. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen van uw geneesmiddel tenzij uw arts u dat zegt.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in. Als u stopt met het gebruik van uw geneesmiddel voor meerdere dagen of langer, vraag dan aan uw arts of zorgverlener in welke dosis u opnieuw moet beginnen.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular check ups. You will need lab work done before you start this medicine and regularly while you are taking it. Check your blood pressure as directed. Ask your health care professional what your blood pressure should be, and when you should contact him or her.

This medicine may make you feel dizzy or lightheaded. This is more likely to happen after the first dose, after an increase in dose, or during hot weather or exercise. Drinking alcohol and taking some medicines can make this worse. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not sit or stand up quickly. If you begin to feel dizzy, sit down until you feel better. These effects can decrease once your body adjusts to the medicine.

Although extremely rare in men taking this medicine, contact you doctor immediately if you have a prolonged and painful erection of the penis which is unrelated to sexual activity. If you do not get medical attention, this condition can lead to permanent erectile dysfunction.

If you are thinking of having cataract surgery, tell your eye surgeon that you have taken this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

flomax

flomax generiek prijs flomax equivalent flomax koop gelijkwaardig

sitemaptadalafil generic cialis cialis over the couhter