Generiek flexeril prijs

Cyclobenzaprine-tablet

Wat is dit medicijn?

CYCLOBENZAPRINE is een spierverslapper. Het werkt door het blokkeren van zenuwimpulsen (of pijnsensaties) die naar je hersenen worden gestuurd.

Cyclobenzaprine wordt gebruikt in combinatie met rust en fysiotherapie om skeletspieraandoeningen zoals pijn of letsel te behandelen.

Cyclobenzaprine kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Gebruik cyclobenzaprine niet als u de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer heeft gebruikt. Er kan een gevaarlijke geneesmiddelinteractie optreden. MAO-remmers omvatten isocarboxazid, linezolid, fenelzine, rasagiline, selegiline en tranylcypromine.

U mag cyclobenzaprine niet gebruiken als u allergisch bent voor, of als u:

Om te zorgen dat cyclobenzaprine veilig voor u is, vertel het uw arts als u:

Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit medicijn.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Cyclobenzaprine wordt meestal slechts eenmaal per dag ingenomen gedurende slechts 2 of 3 weken. Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Neem het medicijn elke dag op hetzelfde tijdstip in.

Een capsule met verlengde afgifte niet verpletteren, kauwen, breken of openen. Slik het heel door.

U kunt onaangename ontwenningsverschijnselen krijgen als u stopt met het gebruik van cyclobenzaprine na langdurig gebruik. Vraag uw arts hoe ontwenningsverschijnselen kunnen voorkomen als u stopt met het gebruik van dit geneesmiddel.

Cyclobenzaprine is slechts een deel van een compleet behandelprogramma dat ook rust, fysiotherapie of andere pijnbestrijdingsmaatregelen kan omvatten. Volg de instructies van uw arts.

Bewaar op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, hitte en licht.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Inname van cyclobenzaprine met andere geneesmiddelen die u slaperig maken of uw ademhaling vertragen, kan gevaarlijke of levensbedreigende bijwerkingen veroorzaken. Vraag uw arts voordat u cyclobenzaprine inneemt met een slaappil, een verdovend pijnmedicijn, een spierverslapper of een geneesmiddel tegen angst, depressie of toevallen.

This list is not complete. Other drugs may interact with cyclobenzaprine, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Not all possible interactions are listed in this medication guide.

What side effects may I notice from taking this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to cyclobenzaprine: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop using this medicine and call your doctor at once if you have:

Common cyclobenzaprine side effects may include:

flexeril

flexeril generiek prijs flexeril equivalent flexeril koop gelijkwaardig

sitemapamlo eco allo 300 tablinen amaryl antra anafranil
  • silagra
  • spotof
  • buspar
  • clomid
  • estrace