Generiek entresto prijs

Sacubitril en Valsartan-tabletten

Wat is sacubitril en valsartan?

Sacubitril is een bloeddrukmedicijn. Het werkt door het verhogen van de niveaus van bepaalde eiwitten in het lichaam die bloedvaten kunnen verwijden (verbreden). Dit helpt de bloeddruk verlagen door het natriumgehalte te verlagen.

Valsartan is een angiotensine II-receptorblokker (soms ARB genoemd). Valsartan zorgt ervoor dat bloedvaten zich niet vernauwen, waardoor de bloeddruk daalt en de doorbloeding verbetert.

Sacubitril en valsartan is een combinatie geneesmiddel dat wordt gebruikt bij bepaalde mensen met chronisch hartfalen. Dit geneesmiddel helpt het risico op ziekenhuisopname te verminderen wanneer de symptomen verergeren en helpt het risico op overlijden door hartfalen te verlagen.

Sacubitril en valsartan worden meestal samen met andere bloeddrukmedicatie toegediend.

Sacubitril en valsartan kunnen ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat is de belangrijkste informatie die ik moet weten over sacubitril en valsartan?

Niet gebruiken als u zwanger bent. Stop met het gebruik en vertel het meteen aan uw arts als u zwanger wordt. Sacubitril en valsartan kunnen de ongeboren baby letsel of de dood veroorzaken als u het geneesmiddel tijdens uw tweede of derde trimester inneemt.

Als u diabetes heeft, gebruik Sacubitril en valsartan niet samen met geneesmiddelen die aliskiren bevatten (Amturnide, Tekturna, Tekamlo, Valturna).

Wat moet ik bespreken met mijn zorgverlener voordat ik sacubitril en valsartan inneem?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor sacubitril of valsartan (Diovan), of als u ooit een ernstige allergische reactie op een bloeddrukmedicijn heeft gehad, zoals:

U mag Sacubitril en valsartan niet binnen 36 uur vóór of na het nemen van een geneesmiddel tegen ACE-remmers innemen.

Als u diabetes heeft, gebruik Sacubitril en valsartan niet samen met geneesmiddelen die aliskiren bevatten (Amturnide, Tekturna, Tekamlo, Valturna).

U moet mogelijk ook vermijden dat u sacubitril en valsartan met aliskiren gebruikt als u een nieraandoening heeft.

Om zeker te zijn dat sacubitril en valsartan veilig voor u zijn, vertel het uw arts als u:

Niet gebruiken als u zwanger bent. Stop met het gebruik en vertel het meteen aan uw arts als u zwanger wordt. Sacubitril en valsartan kunnen de ongeboren baby letsel of de dood veroorzaken als u het geneesmiddel tijdens uw tweede of derde trimester inneemt. Gebruik effectieve anticonceptie.

Het is niet bekend of sacubitril en valsartan overgaan in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Hoe moet ik sacubitril en valsartan nemen?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Uw arts kan zo nu en dan uw dosis aanpassen om ervoor te zorgen dat u de beste resultaten krijgt. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

You may take sacubitril and valsartan with or without food. Take the medicine at the same time each day.

Your blood pressure will need to be checked often. Your kidney function may also need to be checked.

Store this medicine in the original container at room temperature away from moisture and heat.

Read all patient information, medication guides, and instruction sheets provided to you. Ask your doctor or pharmacist if you have any questions.

What happens if I miss a dose?

Take the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What should I avoid while taking sacubitril and valsartan?

Avoid getting up too fast from a sitting or lying position, or you may feel dizzy. Get up slowly and steady yourself to prevent a fall.

Do not use potassium supplements or salt substitutes while you are taking sacubitril and valsartan, unless your doctor has told you to.

Drinking alcohol can further lower your blood pressure and may increase certain side effects of sacubitril and valsartan.

Sacubitril and valsartan side effects

Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. You may be more likely to have an allergic reaction if you are African-American.

Also call your doctor at once if you have:

Common side effects may include:

This is not a complete list of side effects and others may occur.

What other drugs will affect sacubitril and valsartan?

Tell your doctor about all your current medicines and any you start or stop using, especially:

This list is not complete. Other drugs may interact with sacubitril and valsartan, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Not all possible interactions are listed in this medication guide.

 

entresto

entresto generiek prijs entresto equivalent entresto koop gelijkwaardig

sitemapgeneric cialis otc cialis