Generiek enablex prijs

Darifenacine-tablet

Wat is dit medicijn?

DARIFENACIN vermindert spierspasmen van de blaas en de urinewegen.

Darifenacine wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen van een overactieve blaas, zoals frequent of urgent urineren en incontinentie (urinelekkage).

Darifenacine kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

U dient Darifenacine niet te gebruiken als u allergisch bent voor darifenacine of als u bepaalde aandoeningen heeft. Zorg ervoor dat uw arts weet of u:

Om zeker te zijn dat u veilig Darifenacine kunt gebruiken, vertel het uw arts als u een van deze andere aandoeningen heeft:

FDA zwangerschapscategorie C. Het is niet bekend of Darifenacine een ongeboren baby schaadt. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens het gebruik van dit medicijn. Het is niet bekend of darifenacine overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Gebruik dit medicijn niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem Darifenacine precies in zoals voorgeschreven door uw arts. Neem het niet in grotere hoeveelheden of langer in dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel.

Neem dit geneesmiddel in met water.

Darifenacine kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Bewaar Darifenacine op kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, hitte en licht.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

De volgende geneesmiddelen kunnen interageren met Darifenacine. Vertel het uw arts als u een van deze gebruikt:

This list is not complete and other drugs may interact with Darifenacine. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

What side effects may I notice from taking this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Darifenacine: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Stop using Darifenacine and call your doctor at once if you have any of these serious side effects:

Less serious Darifenacine side effects may include:

enablex

enablex generiek prijs enablex equivalent enablex koop gelijkwaardig

sitemaptegretol trandate trental tildiem thorazine
  • arimidex
  • patanol
  • alpress
  • oflocet
  • dedrogyl