Generiek emla prijs

Lidocaine en Prilocaine actueel

Wat is dit medicijn?

LIDOCAINE en PRILOCAINE zijn lokale anesthetica (verdovende middelen). Ze werken door zenuwsignalen in je lichaam te blokkeren. Lidocaine en prilocaine actueel (voor de huid) is een combinatie geneesmiddel dat wordt gebruikt om de huid of oppervlakken van de penis of vagina te verdoven. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om u voor te bereiden op kleine operaties of medische procedures op deze gebieden. Lidocaine en prilocaine kunnen ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag geen lidoca´ne en priloca´ne gebruiken als u allergisch bent voor elk type verdovend middel.

Fatale overdoses zijn opgetreden bij het gebruik van verdovende middelen zonder het advies van een arts (zoals tijdens een cosmetische ingreep zoals laser ontharing). Een overdosis is echter ook opgetreden bij vrouwen die werden behandeld met een verdovend middel voordat ze een mammografie kregen.

Houd er rekening mee dat veel cosmetische procedures worden uitgevoerd zonder dat een arts aanwezig is.

Om er zeker van te zijn dat lidoca´ne en prilocaine actueel voor u veilig zijn, vertel het uw arts als u:

FDA-zwangerschapscategorie B. Er wordt niet verwacht dat lidoca´ne en priloca´ne-uitwendig schadelijk zijn voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling.

Lidoca´ne en priloca´ne kunnen overgaan in de moedermelk en kunnen een zogende baby schaden. Vertel het uw arts als u een baby borstvoeding geeft.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere hoeveelheden dan aanbevolen.

Mogelijk moet je thuis tot 4 uur vˇˇr je operatie of procedure lidoca´ne en priloca´ne op de voorgrond brengen. U krijgt instructies over hoeveel medicijn u moet gebruiken en hoe lang u het op de huid moet laten. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig. Raadpleeg uw arts of apotheker als u vragen heeft.

Gebruik de kleinste hoeveelheid geneesmiddel die nodig is om de huid te verdoven. Uw lichaam kan te veel van dit geneesmiddel absorberen als u te veel gebruikt, als u het op grote delen van de huid aanbrengt, of als u warmte, verbanden of plasticfolie op behandelde huidgebieden aanbrengt. Huid die is gesneden of ge´rriteerd, kan ook meer actuele medicatie opnemen dan een gezonde huid.

Het is mogelijk dat u de huid moet bedekken om het geneesmiddel op zijn plaats te houden. Bedek de behandelde huid niet tenzij uw arts u dat heeft gezegd.

Volg nauwgezet de doseerinstructies wanneer u dit geneesmiddel op een kind aanbrengt. Lidocaine en prilocaine actuele doses zijn gebaseerd op het gewicht bij kinderen. Laat een kind dit geneesmiddel niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Vertel uw arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt en degenen die u begint of stopt met gebruiken tijdens uw behandeling met lidoca´ne en prilocaine, met name:

Deze lijst is niet compleet. Andere geneesmiddelen kunnen interageren met lidoca´ne en priloca´ne, met inbegrip van geneesmiddelen op recept en vrij verkrijgbare medicijnen, vitamines en kruidenproducten. Niet alle mogelijke interacties worden vermeld in deze medicatiegids.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

An overdose of numbing medicine can cause fatal side effects if too much of the medicine is absorbed through your skin. Overdose symptoms may include uneven heartbeats, seizure (convulsions), coma, slowed breathing, or respiratory failure (breathing stops).
Use the smallest amount of this medicine needed to numb the skin. Do not use large amounts of lidocaine and prilocaine topical, or cover treated skin areas with a bandage or plastic wrap without medical advice.

Do not allow this medicine to come into contact with your eyes. If it does, rinse with water. Do not take by mouth. Lidocaine and prilocaine topical is for use only on the skin. Avoid accidentally injuring treated skin areas while they are numb. Avoid coming into contact with very hot or very cold surfaces.

What if I miss a dose?

Call your doctor for instructions if you forget to apply lidocaine and prilocaine topical at the time needed before your surgery or medical procedure.

What if I overdose?

An overdose of numbing medicine can cause fatal side effects if too much of the medicine is absorbed through your skin and into your blood. Symptoms may include uneven heartbeats, seizure (convulsions), slowed breathing, coma, or respiratory failure (breathing stops).

Lidocaine and prilocaine applied to the skin is not likely to cause an overdose unless you apply more than the recommended dose.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have:

Common side effects may include:

This is not a complete list of side effects and others may occur.

Where can I keep my medicine?

Store at room temperature away from moisture and heat. Do not allow the cream to freeze.

emla

emla generiek prijs emla equivalent emla koop gelijkwaardig

sitemaptadalafil 20 mg price cialis over the couhter