Generiek elocon prijs

Mometason 0,1% crŤme

Wat is dit medicijn?

MOMETASONE is een corticosteroÔde. Het wordt gebruikt voor de behandeling van huidproblemen die jeuk, roodheid en zwelling kunnen veroorzaken.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Dit geneesmiddel is alleen voor uitwendig gebruik. Niet via de mond innemen. Was uw handen voor en na gebruik. Breng een dunne film aan op het getroffen gebied en wrijf zachtjes in. De behandelde huid niet verbinden of omwikkelen, tenzij uw arts of zorgverlener u daarom vraagt. Niet gebruiken op een gezonde huid of op grote delen van de huid. Krijg dit medicijn niet in uw ogen. Als je dat doet, spoel het dan weg met veel koel kraanwater.

Gebruik uw doses met regelmatige tussenpozen. Gebruik uw geneesmiddel niet vaker dan voorgeschreven of voor een langere periode dan op basis van uw arts of zorgverlener. Dit kan de kans op bijwerkingen vergroten.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven aan kinderen jonger dan 2 jaar voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Gebruik dit geneesmiddel niet op het luiergebied van een kind. Luiers of plastic broeken worden beschouwd als luchtdichte verbanden en kunnen de hoeveelheid geneesmiddel die wordt geabsorbeerd verhogen en het risico op ernstige bijwerkingen verhogen.

Oudere patiŽnten hebben meer kans op beschadiging van de huid door veroudering, en dit kan bijwerkingen veroorzaken. Dit geneesmiddel dient slechts gedurende korte perioden te worden gebruikt en niet vaak bij oudere patiŽnten.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel het niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, slaat u die dosis over en gaat u verder met uw normale schema. Gebruik geen extra doses, of gebruik het voor een langere periode dan voorgeschreven door uw arts of zorgverlener.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Interacties worden niet verwacht. Gebruik geen andere huidproducten zonder dit aan uw arts of zorgverlener te vertellen.

Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Vertel het uw arts of zorgverlener als uw symptomen niet binnen 2 weken beter worden. Dit geneesmiddel kan het risico op het krijgen van een infectie verhogen. Vertel uw arts of zorgverlener als u in de buurt bent van iemand met mazelen of waterpokken, of als u zweertjes of blaren krijgt die niet goed genezen.

Welke bijwerkingen kan ik van dit geneesmiddel opmerken?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F) away from heat and direct light. Do not freeze. Throw away any unused medicine after the expiration date.

elocon

elocon generiek prijs elocon equivalent elocon koop gelijkwaardig

sitemapotc cialis cialis 20 mg tadalafil