Generiek effexor prijs

Venlafaxine-tablet

Wat is dit medicijn?

VENLAFAXINE wordt gebruikt voor de behandeling van depressie, angst en paniekstoornis.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Dit geneesmiddel niet knippen, pletten of kauwen. Neem het met voedsel. Probeer uw geneesmiddel elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in te nemen. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met het volgende:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care providers a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while taking this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. You may have to take this medicine for 4 weeks before you feel better. If you have been taking this medicine for some time, do not suddenly stop taking it. You must gradually reduce the dose to avoid side effects. Ask your doctor or health care professional for advice.

Patients and their families should watch out for depression or thoughts of suicide that get worse. Also watch out for sudden or severe changes in feelings such as feeling anxious, agitated, panicky, irritable, hostile, aggressive, impulsive, severely restless, overly excited and hyperactive, or not being able to sleep. If this happens, especially at the beginning of treatment or after a change in dose, call your health care professional.

This medicine can cause an increase in blood pressure or a faster heart beat. Check with your doctor or health care professional.

You may get drowsy, dizzy or have blurred vision. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol may increase dizziness or drowsiness. Avoid alcoholic drinks.

This medicine can make your mouth dry. Chewing sugarless gum, sucking hard candy and drinking plenty of water will help.

Do not treat yourself for coughs, colds, or allergies without asking your doctor or health care professional for advice. Some ingredients may increase possible side effects.

What side effects may I notice from taking this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at a controlled temperature between 20 and 25 degrees C (68 degrees and 77 degrees F), in a dry place. Throw away any unused medicine after the expiration date.

effexor

effexor generiek prijs effexor equivalent effexor koop gelijkwaardig

sitemapviagra super dulox force vantin vermicidin ulcidine tricor
  • oravir
  • haxifal
  • amodex
  • tegretol
  • eldeprine