Generiek dulcolax prijs

Bisacodyl

Wat is dit medicijn?

BISACODYL is een stimulerend laxeermiddel. Het werkt direct op de darmen en stimuleert de darmspieren om een ​​stoelgang te veroorzaken. Bisacodyl wordt gebruikt voor het verlichten van incidentele obstipatie en onregelmatigheden. Het kan ook worden gebruikt voor andere aandoeningen zoals vastgesteld door uw arts.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Vertel uw arts als u medische aandoeningen heeft, vooral als een van de volgende situaties op u van toepassing is:

Sommige GENEESMIDDELEN KUNNEN INTERACTIE MET bisacodyl. Er zijn op dit moment echter geen specifieke interacties met bisacodyl bekend.

Vraag uw zorgverstrekker als bisacodyl kan interageren met andere geneesmiddelen die u neemt. Raadpleeg uw arts voordat u begint, stopt of de dosis van een geneesmiddel wijzigt.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Gebruik bisacodyl zoals voorgeschreven door uw arts. Controleer het etiket op het geneesmiddel voor de exacte doseringsinstructies.

Vraag uw zorgverzekeraar als u vragen heeft over het gebruik van bisacodyl.

Wat gebeurt er als ik een dosis mis?

Gebruik de vergeten dosis zodra u eraan denkt. Sla de overgeslagen dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Gebruik geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wat gebeurt er als ik een overdosis krijg?

Neem onmiddellijk contact op met uw plaatselijke antigifcentrum of spoedeisende hulp. Symptomen kunnen zijn diarree; buikkrampen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

What side effects may I notice from this medicine?

All medicines may cause side effects, but many people have no, or minor, side effects. Check with your doctor if any of these most COMMON side effects persist or become bothersome:

Cramps; faintness; stomach discomfort.

Seek medical attention right away if any of these SEVERE side effects occur:

Severe allergic reactions (rash; hives; itching; difficulty breathing; tightness in the chest; swelling of the mouth, face, lips, or tongue).

This is not a complete list of all side effects that may occur. If you have questions about side effects, contact your health care provider.

How should I keep this medicine?:

Store bisacodyl at room temperature, between 68 and 77 degrees F (20 and 25 degrees C). Store in a tightly closed container away from heat, moisture, and light. Do not store in the bathroom. Keep bisacodyl out of the reach of children and away from pets.

dulcolax

dulcolax generiek prijs dulcolax equivalent dulcolax koop gelijkwaardig

sitemappepcidine prodafem persantine parexat parlodel
  • hexatrione
  • epitomax
  • depakine-chrono
  • doxygram
  • atarax