Generiek diflucan prijs

Fluconazol-tablet

Wat is dit medicijn?

FLUCONAZOLE is een middel tegen schimmels. Het wordt gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten schimmel- of schimmelinfecties.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn. Dit geneesmiddel is gebruikt bij kinderen vanaf 6 maanden.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, gebruik deze dan zo snel mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, gebruik dan alleen die dosis. Gebruik geen dubbele of extra doses.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while taking this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checkups. If you are taking this medicine for a long time you may need blood work. Tell your doctor if your symptoms do not improve. Some fungal infections need many weeks or months of treatment to cure.

Alcohol can increase possible damage to your liver. Avoid alcoholic drinks.

If you have a vaginal infection, do not have sex until you have finished your treatment. You can wear a sanitary napkin. Do not use tampons. Wear freshly washed cotton, not synthetic, panties.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature below 30 degrees C (86 degrees F). Throw away any medicine after the expiration date.

diflucan

diflucan generiek prijs diflucan equivalent diflucan koop gelijkwaardig

sitemapwellbutrin sr xeloda zurcal ziagen yasminelle
  • eldeprine
  • xifaxan
  • skinoren
  • clozaril
  • sporanox