Generiek depakote prijs

Divalproex Natrium-tablet met vertraagde afgifte

Wat is dit medicijn?

DIVALPROEX SODIUM wordt gebruikt om aanvallen te voorkomen die worden veroorzaakt door sommige vormen van epilepsie. Het wordt ook gebruikt om bipolaire manie te behandelen en om migrainehoofdpijn te voorkomen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn oraal in via een slok water. Volg de aanwijzingen op het receptetiket. Niet verpletteren of kauwen. Als dit medicijn uw maag van streek maakt, neem het dan in met voedsel of melk. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem het niet vaker dan aangegeven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. If you are taking this medicine to treat epilepsy (seizures), do not stop taking it suddenly. This increases the risk of seizures. Wear a medical identification bracelet or chain to say you have epilepsy or seizures, and carry a card that lists all your medicines.

You may get drowsy, dizzy, or have blurred vision. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. To reduce dizzy or fainting spells, do not sit or stand up quickly, especially if you are an older patient. Alcohol can increase drowsiness and dizziness. Avoid alcoholic drinks.

This medicine can cause blood problems. This can mean slow healing and a risk of infection. Problems can arise if you need dental work, and in the day to day care of your teeth. Try to avoid damage to your teeth and gums when you brush or floss your teeth.

This medicine can make you more sensitive to the sun. Keep out of the sun. If you cannot avoid being in the sun, wear protective clothing and use sunscreen. Do not use sun lamps or tanning beds/booths.

The use of this medicine may increase the chance of suicidal thoughts or actions. Pay special attention to how you are responding while on this medicine. Any worsening of mood, or thoughts of suicide or dying should be reported to your health care professional right away.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

depakote

depakote generiek prijs depakote equivalent depakote koop gelijkwaardig

sitemappriligy ponstel pepcidine pirocam phoslo
  • allegra
  • tavanic
  • reminyl
  • starlix
  • stromectol