Generiek demadex prijs

Torsemide-tablet

Wat is dit medicijn?

TORSEMIDE is een diureticum. Het helpt je om meer urine te maken en om zout en overtollig water uit je lichaam te verliezen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en oedeem of zwelling van hart-, nier- of leveraandoeningen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. U mag dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Als het je maag stoort, neem het dan in met voedsel of melk. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Vergeet niet dat u meer urine moet doorgeven na inname van dit geneesmiddel. Neem uw geneesmiddel niet in op een tijdstip dat u problemen zal veroorzaken. Neem niet voor het slapen gaan.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. Check your blood pressure regularly. Ask your doctor or health care professional what your blood pressure should be, and when you should contact him or her. If you are a diabetic, check your blood sugar as directed.

You may need to be on a special diet while taking this medicine. Check with your doctor. Also, ask how many glasses of fluid you need to drink a day. You must not get dehydrated.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this drug affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol can make you more drowsy and dizzy. Avoid alcoholic drinks.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

demadex

demadex generiek prijs demadex equivalent demadex koop gelijkwaardig

sitemaptadalafil generic cialis generic cialis