Generiek crixivan prijs

Indinavir-sulfaatcapsule

Wat is dit medicijn?

INDINAVIR is een antiretroviraal middel. Het wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen voor de behandeling van HIV. Dit medicijn is geen geneesmiddel voor HIV. Het zal de verspreiding van HIV naar anderen niet stoppen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Neem dit geneesmiddel op een lege maag, minstens 1 uur vr of 2 uur na het eten. Je kunt het nemen met een lichte maaltijd, zoals droge toast met gelei, sap en koffie met magere melk en suiker; of cornflakes, magere melk en suiker. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Om uw anti-HIV-therapie zo goed mogelijk te laten werken, neemt u elke dosis precies zoals voorgeschreven. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet, ook niet als u zich beter voelt. Het overslaan van doses kan het hiv-virus resistent maken tegen dit geneesmiddel en andere geneesmiddelen. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis langer dan 2 uur mist, wacht dan en neem de volgende dosis op het normale tijdstip. Maar als u een dosis korter dan 2 uur mist, neem dan onmiddellijk uw gemiste dosis. Neem vervolgens uw volgende dosis op het normale tijdstip in. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

This medicine may also interact with the following medications:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular check ups. Discuss any new symptoms with your doctor. You will need to have important blood work done while on this medicine.

HIV is spread to others through sexual or blood contact. Talk to your doctor about how to stop the spread of HIV.

Birth control pills may not work properly while you are taking this medicine. Talk to your doctor about using an extra method of birth control. Women who can still have children must use a reliable form of barrier contraception, like a condom or diaphragm.

This medicine may affect blood sugar levels. If you have diabetes, check with your doctor or health care professional before you change your diet or the dose of your diabetic medicine.

This medicine may cause kidney stones. To help avoid kidney stones, drink plenty of fluids while taking this medicine. Adults should drink at least six 8-ounce glasses of liquids (preferably water) throughout the day, every day. Call your doctor if you notice pain or difficulty passing urine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store tightly closed at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from moisture. Throw away any unused medicine after the expiration date.

crixivan

crixivan generiek prijs crixivan equivalent crixivan koop gelijkwaardig

sitemapcialis over the couhter cialis online price