Generiek cosopt prijs

Dorzolamide en Timolol oogdruppels

Wat is dit medicijn?

DORZOLAMIDE EN TIMOLOL OPHTHALMIC worden gebruikt voor de behandeling van bepaalde soorten glaucoom en andere oorzaken van hoge druk in het oog.

Dorzolamide vermindert de hoeveelheid vocht in het oog, waardoor de druk in het oog afneemt. Timolol is een b├Ętablokker die ook de druk in het oog vermindert.

Dorzolamide en Timolol-druppels kunnen ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag Dorzolamide- en Timolol-druppels niet gebruiken als u allergisch bent voor dorzolamide (Dorzolamide en Timolol of Trusopt) of timolol (Blocadren, Betimol, Istalol, Timoptic), of als u:

Om zeker te zijn dat u Dorzolamide en Timolol-druppels veilig kunt gebruiken, moet u uw arts inlichten als u een van deze andere aandoeningen heeft:

FDA zwangerschapscategorie C. Het is niet bekend of dit geneesmiddel schadelijk is voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens het gebruik van Dorzolamide en Timolol druppels. Het is niet bekend of dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van dit geneesmiddel. Gebruik dit geneesmiddel niet bij een kind jonger dan 2 jaar oud.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Dorzolamide en Timolol-druppels kunnen wazig zicht veroorzaken. Wees voorzichtig als je autorijdt of iets doet waarvoor je duidelijk moet kunnen zien.

Gebruik geen andere oogmedicatie tijdens de behandeling met Cosopt tenzij uw arts u dat zegt.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Vertel uw arts over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, vooral:

This list is not complete and other drugs may interact with Cosopt. Tell your doctor about all medications you use. This includes prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Do not start a new medication without telling your doctor.

What should I watch for while taking this medicine?

Use Dorzolamide and Timolol drops exactly as prescribed by your doctor. Do not use in larger or smaller amounts or for longer than recommended. Follow the directions on your prescription label.

Do not use this medicine while you are wearing contact lenses. Dorzolamide and Timolol drops may contain a preservative that can be absorbed by soft contact lenses. Wait at least 15 minutes after using the eye drops before putting your contact lenses in.

Wash your hands before using Dorzolamide and Timolol eye drops.

To apply the eye drops:

Do not use the Dorzolamide and Timolol eye drops if the liquid has changed colors or has particles in it. Call your doctor for a new prescription.

Do not allow the dropper tip to touch any surface, including the eyes or hands. If the dropper becomes contaminated it could cause an infection in your eye, which can lead to vision loss or serious damage to the eye.

Tell your doctor right away if you have any eye injury or infection, or if you need to have any type of surgery, especially eye surgery. You may need to stop using Dorzolamide and Timolol drops for a short time.

Store Dorzolamide and Timolol drops at room temperature away from moisture, heat, and light. Keep the bottle tightly closed when not in use.

What side effects may I notice from taking this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Dorzolamide and Timolol: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Although the risk of serious side effects is low when dorzolamide and timolol is used in the eyes, you should be aware of side effects that can occur if the medication is absorbed into your bloodstream.

Stop using dorzolamide ophthalmic and call your doctor at once if you have a serious side effect such as:

Less serious Dorzolamide and Timolol side effects may include:

cosopt

cosopt generiek prijs cosopt equivalent cosopt koop gelijkwaardig

sitemapfurodrix grisovin hyzaar gastroprazol hypnorex
  • spasmopriv
  • eolene
  • imizine
  • arcoxia
  • rogaine