Generiek coreg prijs

Carvedilol-tablet

Wat is dit medicijn?

CARVEDILOL is een bčtablokker. Bčtablokkers verminderen de belasting van het hart en helpen het om vaker te kloppen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en hartfalen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Het is het beste om de tabletten met voedsel in te nemen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen behalve op advies van uw arts of zorgverlener.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met het volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met het volgende:

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverleners een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Check your heart rate and blood pressure regularly while you are taking this medicine. Ask your doctor or health care professional what your heart rate and blood pressure should be, and when you should contact him or her. Do not stop taking this medicine suddenly. This could lead to serious heart-related effects.

Contact your doctor or health care professional if you have difficulty breathing while taking this drug.

Check your weight daily. Ask your doctor or health care professional when you should notify him/her of any weight gain.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that requires mental alertness until you know how this medicine affects you. To reduce the risk of dizzy or fainting spells, do not sit or stand up quickly. Alcohol can make you more drowsy, and increase flushing and rapid heartbeats. Avoid alcoholic drinks.

If you have diabetes, check your blood sugar as directed. Tell your doctor if you have changes in your blood sugar while you are taking this medicine.

If you are going to have surgery, tell your doctor or health care professional that you are taking this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature below 30 degrees C (86 degrees F). Protect from moisture. Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

coreg

coreg generiek prijs coreg equivalent coreg koop gelijkwaardig

sitemapflox ex female cialis etopophos floxyfral epivir
  • rythmarone
  • soprol
  • vasotec
  • vesicare
  • asasantine