Generiek cordarone prijs

Amiodaron Hydrochloride-tablet

Wat is dit medicijn?

AMIODARONE is een antiaritmisch medicijn. Het helpt je hart regelmatig te laten kloppen. Vanwege de bijwerkingen veroorzaakt door dit geneesmiddel, wordt het alleen gebruikt wanneer andere geneesmiddelen niet hebben gewerkt. Het wordt meestal gebruikt voor hartslagproblemen die levensbedreigend kunnen zijn.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Je moet het echter altijd elke keer op dezelfde manier doen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen behalve op advies van uw arts of zorgverlener.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Your condition will be monitored closely when you first begin therapy. Often, this drug is first started in a hospital or other monitored health care setting. Once you are on maintenance therapy, visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. Because your condition and use of this medicine carry some risk, it is a good idea to carry an identification card, necklace or bracelet with details of your condition, medications, and doctor or health care professional.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells.

This medicine can make you more sensitive to the sun. Keep out of the sun. If you cannot avoid being in the sun, wear protective clothing and use sunscreen. Do not use sun lamps or tanning beds/booths.

You should have regular eye exams before and during treatment. Call your doctor if you have blurred vision, see halos, or your eyes become sensitive to light. Your eyes may get dry. It may be helpful to use a lubricating eye solution or artificial tears solution.

If you are going to have surgery or a procedure that requires contrast dyes, tell your doctor or health care professional that you are taking this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 20 and 25 degrees C (68 and 77 degrees F). Protect from light. Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

cordarone

cordarone generiek prijs cordarone equivalent cordarone koop gelijkwaardig

sitemaptadalafil generic cialis otc cialis