Generiek compazine prijs

Prochlorperazine-tablet

Wat is dit medicijn?

PROCHLORPERAZINE helpt bij het beheersen van ernstige misselijkheid en braken. Dit geneesmiddel wordt ook gebruikt voor de behandeling van schizofrenie. Het kan ook patiŽnten helpen die angst ervaren die niet te wijten is aan een psychische aandoening.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel plotseling. Dit kan misselijkheid, overgeven en duizeligheid veroorzaken. Vraag uw arts of zorgverlener om advies.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven voor kinderen vanaf 2 jaar voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol may interfere with the effect of this medicine. Avoid alcoholic drinks.

This medicine can reduce the response of your body to heat or cold. Try not to get overheated. Avoid temperature extremes, such as saunas, hot tubs, or very hot or cold baths or showers. Dress warmly in cold weather.

This medicine can make you more sensitive to the sun. Keep out of the sun. If you cannot avoid being in the sun, wear protective clothing and use sunscreen. Do not use sun lamps or tanning beds/booths.

Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water may help. Contact your doctor if the problem does not go away or is severe.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from light. Throw away any unused medicine after the expiration date.

compazine

compazine generiek prijs compazine equivalent compazine koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg tadalafilotc cialis