Generiek combivent prijs

Inhalatie van Albuterol en Ipratorium

Wat is dit medicijn?

Albuterol en Ipratorium worden gebruikt als geïnhaleerd medicijn om bronchospasme te voorkomen bij mensen met chronische obstructieve longziekte (COPD) die ook andere geneesmiddelen gebruiken om hun toestand onder controle te houden.
Albuterol en Ipratorium kunnen ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag Albuterol en Ipratorium niet gebruiken als u allergisch bent voor albuterol (Proventil, Ventolin), ipratropium (Atrovent) of atropine (Atreza, Lomotil, Vi-Atro, Sal-Tropine).

Om er zeker van te zijn dat Albuterol en Ipratorium veilig voor u zijn, moet u uw arts vertellen over uw andere medische aandoeningen, vooral:

FDA zwangerschapscategorie C. Het is niet bekend of Albuterol en Ipratorium schadelijk zijn voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Gebruik Albuterol en Ipratorium precies zoals voorgeschreven door uw arts. Niet gebruiken in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel.
Albuterol en Ipratorium kunnen het risico op astma-gerelateerde sterfte vergroten. Het is van cruciaal belang dat u alleen de voorgeschreven dosis van dit geneesmiddel gebruikt en alle instructies van de patiënt opvolgt voor een veilig gebruik van de medicatie.
Albuterol en Ipratorium worden geleverd met instructies voor patiënten voor veilig en effectief gebruik. Volg deze aanwijzingen zorgvuldig. Raadpleeg uw arts of apotheker als u vragen heeft.
Om de Albuterol en Ipratorium inhalator te gebruiken:

To use the Albuterol and Ipratorium Respimat:

What if I miss a dose?

Use the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not use extra medicine to make up the missed dose.

What may interact with this medicine?

Tell your doctor about all medications you use, and those you start or stop using during your treatment with Albuterol and Ipratorium, especially:

This list is not complete. Other drugs may interact with Albuterol and Ipratorium, including prescription, over-the-counter, vitamin, and herbal products. Not all possible interactions are listed in this medication guide.

What should I watch for while using this medicine?

If Albuterol and Ipratorium gets in your eyes, rinse with water and seek medical attention.
This medication may cause blurred vision and may impair your thinking or reactions. Be careful if you drive or do anything that requires you to be alert and able to see clearly.

What happens if I overdose?

Seek emergency medical attention. An overdose of Albuterol and Ipratorium can be fatal. Overdose symptoms may include chest pain, fast or pounding heartbeats, extreme thirst, muscle weakness or limp feeling, severe headache, buzzing in your ears, weak pulse, fainting, or slow breathing (breathing may stop).

 

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction to Albuterol and Ipratorium: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.
Stop using Albuterol and Ipratorium and call your doctor at once if you have:

Common Albuterol and Ipratorium side effects may include:

This is not a complete list of side effects and others may occur.

combivent

combivent generiek prijs combivent equivalent combivent koop gelijkwaardig

sitemapvermicidin virazole vigora vaniqa vermox
  • mectizan
  • chibroxine
  • trihexy
  • celestene-chronodose
  • seroplex