Generiek champix prijs

Champix®

Wat is dit medicijn?

VARENICLINE is een geneesmiddel voor stoppen met roken. Het wordt gebruikt in combinatie met gedragsverandering en counseling om u te helpen stoppen met roken.

Wat moet ik met mijn zorgverlener bespreken voordat ik varenicline gebruik?

Om zeker te zijn dat u veilig kunt varen, moet u uw arts inlichten als u een van deze andere aandoeningen heeft:

FDA-zwangerschapscategorie C. Het is niet bekend of varenicline een ongeboren baby schaadt. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens het gebruik van dit medicijn. Het is niet bekend of varenicline overgaat in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. Gebruik dit medicijn niet zonder uw arts te vertellen als u een baby borstvoeding geeft. Geef dit medicijn niet aan iemand jonger dan 18 jaar

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem precies zoals voorgeschreven door uw arts. Neem niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel.

U kunt kiezen uit 2 manieren om varenicline te gebruiken. Vraag uw arts welke van de volgende methoden het beste voor u is:

Om uw kansen op succesvol stoppen met roken te vergroten, moet u stoppen met roken op de geplande stopdatum. Neem varenicline in na het eten. Neem het medicijn in met een vol glas water. Wanneer u voor het eerst met varenicline begint, neemt u een lage dosis en verhoogt u vervolgens geleidelijk uw dosis gedurende de eerste paar dagen van de behandeling. Volg de doseerinstructies van uw arts heel zorgvuldig.

In de meeste gevallen duurt de behandeling met varenicline 12 weken. Uw arts kan een tweede 12-weeks kuur met varenicline aanbevelen om de kans te verbeteren dat u op lange termijn met roken zult stoppen.

Gebruik varenicline regelmatig om het meeste voordeel te behalen. Krijg uw recept opnieuw gevuld voordat uw medicijn op is. U moet tijdens het gebruik van varenicline onder de hoede van een arts blijven.

Wat als ik een dosis mis?

Neem de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Sla de overgeslagen dosis over als het bijna tijd is voor uw volgende geplande dosis. Neem geen extra medicijn om de vergeten dosis in te halen.

Wat moet ik vermijden tijdens het gebruik van varenicline?

Dit medicijn kan uw denken of reacties beïnvloeden. U kunt ook stemmings- of gedragsveranderingen krijgen als u stopt met roken. Tot u weet hoe varenicline en het stoppen met roken u gaan beïnvloeden, wees voorzichtig als u autorijdt of iets doet waarvoor u voorzichtig en alert moet zijn.

Gebruik geen andere medicijnen om te stoppen met roken tijdens het gebruik van varenicline, tenzij uw arts u dit zegt.

Welke bijwerkingen kan ik van dit geneesmiddel opmerken?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. Stop using this medication and call your doctor at once if you have any mood or behavior changes, confusion, anxiety, panic attacks, hallucinations, extreme fear, or if you feel impulsive, agitated, aggressive, restless, hostile, depressed, hyperactive (mentally or physically), or have thoughts about suicide or hurting yourself.

Your family or other caregivers should also be alert to changes in your mood or behavior.

Call your doctor at once if you have any of these other serious side effects:

Less serious side effects may include:

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature away from moisture and heat.

Throw away any unused medicine after the expiration date.

champix generiek prijs champix equivalent champix koop gelijkwaardig

sitemaplitarex loxitane lipitor lioresal lur
  • cytoxan
  • chloromycetin
  • dorzox t
  • lioresal
  • pepcid