Generiek cellcept prijs

Mycofenolaat Mofetil tablet

Wat is dit medicijn?

MYCOPHENOLATE MOFETIL wordt gebruikt om de reactie van het immuunsysteem op een getransplanteerd orgaan te verminderen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Slik het geneesmiddel heel door. Het geneesmiddel niet snijden, pletten of kauwen. Als het geneesmiddel is gebroken of niet intact is, zorg dan dat u het poeder niet op uw huid of ogen krijgt. Als contact optreedt, spoel dan grondig met water. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. You will need frequent blood checks during the first few months you are receiving the medicine.

This medicine can make you more sensitive to the sun. Keep out of the sun. If you cannot avoid being in the sun, wear protective clothing and use sunscreen. Do not use sun lamps or tanning beds/booths.

This medicine can cause birth defects. Do not get pregnant while taking this drug. Females will need to have a negative pregnancy test before starting this medicine. If sexually active, use 2 reliable forms of birth control together for 4 weeks before starting this medicine, while you are taking this medicine, and for 6 weeks after you stop taking this medicine. Birth control pills alone may not work properly while you are taking this medicine. If you think that you might be pregnant talk to your doctor right away.

If you get a cold or other infection while receiving this medicine, call your doctor or health care professional. Do not treat yourself. The medicine may decrease your body's ability to fight infections.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

cellcept

cellcept generiek prijs cellcept equivalent cellcept koop gelijkwaardig

sitemapeuthyrox farlutal etimonis flox ex flucinome
  • symbicort
  • intagra
  • colofac
  • deltazen
  • novapamyl