Generiek cefzil prijs

Cefprozil-tabletten

Wat is dit medicijn?

CEFPROZIL is een cefalosporine (SEF een low spor in) antibioticum. Het werkt door bacteriŽn in je lichaam te bestrijden. Cefprozil wordt gebruikt voor de behandeling van veel verschillende soorten infecties veroorzaakt door bacteriŽn. Cefprozil kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor cefprozil of voor andere cefalosporine-antibiotica, zoals:

Zorg ervoor dat cefprozil veilig voor u is, vertel het uw arts als u:

FDA-zwangerschapscategorie B. Dit geneesmiddel is naar verwachting niet schadelijk voor een ongeboren baby. Vertel het uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden tijdens de behandeling.

Cefprozil kan in de moedermelk terechtkomen en kan een zogende baby schaden. Vertel het uw arts als u een baby borstvoeding geeft.

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

Deel dit geneesmiddel niet met iemand anders, ook niet als ze dezelfde symptomen hebben als u.

Dit geneesmiddel kan bij bepaalde laboratoriumtesten voor glucose (suiker) in de urine ongebruikelijke resultaten veroorzaken. Vertel een arts die u behandelt dat u cefprozil gebruikt.

Use cefprozil for the full prescribed length of time. Your symptoms may improve before the infection is completely cleared. Skipping doses may also increase your risk of further infection that is resistant to antibiotics. Cefprozil will not treat a viral infection such as the common cold or flu.

What if I miss a dose?

Use the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not use extra medicine to make up the missed dose.

What may interact with this medicine?

Other drugs may interact with cefprozil, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Tell each of your health care providers about all medicines you use now and any medicine you start or stop using.

What should I watch for while using this medicine?

Antibiotic medicines can cause diarrhea, which may be a sign of a new infection. If you have diarrhea that is watery or bloody, stop taking cefprozil and call your doctor. Do not use anti-diarrhea medicine unless your doctor tells you to.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have any of these signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

Call your doctor at once if you have:

Common side effects may include:

This is not a complete list of side effects and others may occur.

Where can I keep my medicine?

Store cefprozil tablets at room temperature away from moisture, heat, and light.

cefzil

cefzil generiek prijs cefzil equivalent cefzil koop gelijkwaardig

sitemaptadalafil generic cialis cialis 20 mg tadalafil