Generiek cartia prijs

Diltiazem-tablet

Wat zijn diltiazem-tabletten?

DILTIAZEM is een calciumkanaalblokker. Het be´nvloedt de hoeveelheid calcium in uw hart en spiercellen. Dit ontspant uw bloedvaten, wat de hoeveelheid werk van het hart kan verminderen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en pijn op de borst veroorzaakt door angina pectoris.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik diltiazem gebruik?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Volg de aanwijzingen op het receptetiket. Slik het geheel door, verpletter of kauw niet. Vraag uw arts of apotheker of u dit geneesmiddel met voedsel moet innemen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in en volg het advies. Stop niet met het innemen behalve op advies van uw arts of zorgverlener. Vraag uw arts of zorgverlener hoe u de dosis geleidelijk kunt verlagen.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met diltiazem?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met het volgende:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care providers a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while taking diltiazem?

Check your blood pressure and pulse rate regularly. Ask your doctor or health care professional what your blood pressure and pulse rate should be and when you should contact him or her.

You may feel dizzy or lightheaded. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. To reduce the risk of dizzy or fainting spells, do not sit or stand up quickly, especially if you are an older patient. Alcohol can make you more dizzy or increase flushing and rapid heartbeats. Avoid alcoholic drinks.

What side effects may I notice from taking diltiazem?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from humidity. Throw away any unused medicine after the expiration date.

cartia

cartia generiek prijs cartia equivalent cartia koop gelijkwaardig

sitemaptadalafil generic cialis cialis 20 mg online