Generiek cardura prijs

Doxazosine Mesylate-tablet

Wat is dit medicijn?

DOXAZOSIN is een antihypertensivum. Het werkt door de bloedvaten te ontspannen. Het wordt gebruikt voor de behandeling van goedaardige prostaathyperplasie (BPH) bij mannen en voor de behandeling van hoge bloeddruk bij zowel mannen als vrouwen.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of u een van de volgende aandoeningen heeft:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen behalve op advies van uw arts of zorgverlener.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverleners een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Bezoek uw arts of zorgverlener voor regelmatige controles van uw vooruitgang. Controleer uw bloeddruk regelmatig. Vraag uw arts of zorgverlener wat uw bloeddruk moet zijn en wanneer u contact met hem of haar moet opnemen.

Drowsiness and dizziness are more likely to occur after the first dose, after an increase in dose, or during hot weather or exercise. These effects can decrease once your body adjusts to this medicine. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this drug affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol can make you more drowsy and dizzy. Avoid alcoholic drinks.

Do not treat yourself for coughs, colds, or pain while you are taking this medicine without asking your doctor or health care professional for advice. Some ingredients may increase your blood pressure.

Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water may help. Contact your doctor if the problem does not go away or is severe.

What side effects may I notice from taking this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature below 30 degrees C (86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

cardura

cardura generiek prijs cardura equivalent cardura koop gelijkwaardig

sitemapindocin imdur kessar indocin sr kenergon
  • ketrel
  • biaxin
  • bystolic
  • neurolithium
  • lopid