Generiek calan prijs

Verapamil-tablet

Wat is dit medicijn?

VERAPAMIL is een calciumkanaalblokker. Het be´nvloedt de hoeveelheid calcium in uw hart en spiercellen. Dit ontspant uw bloedvaten, wat de hoeveelheid werk van het hart kan verminderen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van pijn op de borst veroorzaakt door angina, hoge bloeddruk en regelt de hartslag onder bepaalde omstandigheden.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Niet verpletteren of kauwen. Neem dit geneesmiddel met voedsel om maagklachten te verminderen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in en volg het advies. Stop niet met het innemen behalve op advies van uw arts of zorgverlener.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met het volgende:

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverleners een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

What should I watch for while taking this medicine?

Check your blood pressure and pulse rate regularly. Ask your doctor or health care professional what your blood pressure and pulse rate should be and when you should contact him or her. Do not suddenly stop taking this medicine. Ask your doctor or health care professional how to gradually reduce the dose.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol may interfere with the effect of this medicine. Avoid alcoholic drinks.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 25 degrees C (59 and 77 degrees F). Protect from light and moisture. Keep container tightly closed.

calan

calan generiek prijs calan equivalent calan koop gelijkwaardig

sitemapcelebrex cartia xt cialis cetrine cialis black
  • risperdal
  • dostinex
  • boniva
  • duricef
  • tahor