Generiek biaxin prijs

Claritromycine-tablet

Wat is dit medicijn?

CLARITHROMYCIN is een macrolide-antibioticum. Het stopt de groei van sommige bacteriŰn. Het wordt gebruikt voor de behandeling van vele soorten infecties, zoals oor-, luchtweg- en huidinfecties. Het werkt niet voor verkoudheid, griep of andere virale infecties.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn oraal in via een glas water. Als het je maag stoort, kun je het innemen met melk of voedsel. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Neem al uw medicijnen zoals voorgeschreven, zelfs als u denkt dat u beter bent. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet eerder.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in. Tussen de doses moet een interval van ten minste 6 uur liggen.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

This list may not describe all possible interactions. Give your health care providers a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while taking this medicine?

Tell your doctor or health care professional if your symptoms do not improve.

Do not treat diarrhea with over the counter products. Contact your doctor if you have diarrhea that lasts more than 2 days or if it is severe and watery.

If you have diabetes, monitor your blood sugar carefully while on this medicine.

What side effects may I notice from taking this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 20 and 25 degrees C (68 and 77 degrees F). Keep container tightly closed. Protect from light. Throw away any unused medicine after the expiration date.

biaxin

biaxin generiek prijs biaxin equivalent biaxin koop gelijkwaardig

sitemapviagra sublingual triple trial pack viagra vermicidin uvadex
  • seroquel
  • betneval
  • keforal
  • norvasc
  • differin