Generiek betapace prijs

Sotalol-tablet

Wat is dit medicijn?

SOTALOL is een bčtablokker. Bčtablokkers verminderen de belasting van het hart en helpen het om vaker te kloppen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om hartritmeproblemen te behandelen en om snelle hartslagen te vertragen. Dit medicijn kan uw hart helpen terug te keren naar en een normaal ritme te behouden.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het innemen van dit geneesmiddel plotseling. Dit kan leiden tot ernstige hart-gerelateerde effecten.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn. Hoewel dit geneesmiddel bij geselecteerde omstandigheden bij kinderen kan worden gebruikt, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

This medicine may also interact with the following medications:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. Check your heart rate and blood pressure regularly while you are taking this medicine. Ask your doctor or health care professional what your heart rate and blood pressure should be, and when you should contact him or her. Your doctor or health care professional also may schedule regular blood tests and electrocardiograms to check your progress.

Because your condition and the use of this medicine carry some risk, it is a good idea to carry an identification card, necklace or bracelet with details of your condition, medications, and doctor or health care professional.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this drug affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol can make you more drowsy and dizzy. Avoid alcoholic drinks.

Do not treat yourself for coughs, colds, or pain while you are taking this medicine without asking your doctor or health care professional for advice. Some ingredients may increase your blood pressure.

If you are going to have surgery, tell your doctor or health care professional that you are taking this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

betapace

betapace generiek prijs betapace equivalent betapace koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg online cialis online price