Generiek betagan prijs

Levobunolol 0,5% oogdruppels

Wat is dit medicijn?

LEVOBUNOLOL wordt in het oog gebruikt om openhoekglaucoom en hoge druk in het oog te behandelen.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Dit geneesmiddel is alleen voor gebruik in het oog. Niet via de mond innemen. Was de handen voor en na gebruik. Contactlenzen verwijderen. Goed schudden voor gebruik. Kantel uw hoofd iets naar achteren en trek uw onderste ooglid naar beneden met uw wijsvinger om een ​​buidel te vormen. Probeer de punt van de druppelaar niet tegen uw oog, vingertoppen of een ander oppervlak aan te raken. Pers het voorgeschreven aantal druppels in de buidel. Sluit het oog enkele ogenblikken om de druppels te verspreiden en oefen gedurende 1 ą 2 minuten zachte vingerdruk uit op de binnenste ooghoek. Gebruik uw doses met regelmatige tussenpozen. Gebruik uw geneesmiddel niet vaker dan voorgeschreven. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts of beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik geen andere oogproducten met dit geneesmiddel zonder uw arts of zorgverlener te raadplegen. Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Bezoek uw arts of zorgverlener voor regelmatige controles van uw vooruitgang. Vraag uw arts of zorgverlener of u dit geneesmiddel blijft gebruiken als u uw ogen verwondt, een ooginfectie krijgt of een oogoperatie moet ondergaan.

U kunt slaperig of duizelig worden. Rijd niet, gebruik geen machines of voer geen handelingen uit die mentale alertheid vereisen totdat u weet hoe dit geneesmiddel op u van invloed is. Om te voorkomen dat u duizelig wordt of flauwvallen, moet u niet snel gaan zitten of opstaan.

Als u contactlenzen draagt, vraag dan uw arts of zorgverlener of u uw lenzen kunt dragen terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Draag een donkere bril als dit geneesmiddel uw ogen gevoeliger voor licht maakt.

Welke bijwerkingen kan ik van dit geneesmiddel opmerken?

Bijwerkingen die u zo snel mogelijk aan uw arts of zorgverlener moet melden:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Do not freeze. Protect from light. Throw away any unused solution after the expiration date.

betagan

betagan generiek prijs betagan equivalent betagan koop gelijkwaardig

sitemapcialis online price generic cialis