Generiek benicar prijs

Olmesartan-tablet

Wat is dit medicijn?

OLMESARTAN helpt de bloeddruk naar een normaal niveau te verlagen. Het regelt hoge bloeddruk, maar het is geen remedie. Hoge bloeddruk kan uw nieren beschadigen en kan leiden tot een beroerte of hartfalen. Olmesartan helpt voorkomen dat deze dingen gebeuren.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem olmesartan tabletten oraal in. Slik de tabletten door met een glas water. Olmesartan kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Vertel uw voorschrijvende arts of zorgverlener over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief niet-receptgeneesmiddelen, voedingssupplementen of kruidenproducten. Vertel het ook aan uw voorschrijvende arts of zorgverlener als u veelvuldig alcohol drinkt, als u rookt of als u illegale drugs gebruikt. Deze kunnen invloed hebben op de manier waarop uw medicijn werkt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van uw geneesmiddelen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Controleer uw bloeddruk regelmatig terwijl u olmesartan gebruikt. Vraag uw voorschrijvende arts of zorgverlener wat uw bloeddruk zou moeten zijn. Wanneer u uw bloeddruk controleert, noteert u de metingen om aan uw voorschrijvende arts of zorgverlener te laten zien.

If you are taking this medicine for a long time, you must visit your prescriber or health care professional for regular checks on your progress. Make sure you schedule appointments on a regular basis.

If you are going to have surgery, tell your prescriber or health care professional that you are taking olmesartan.

Women should inform their doctor if they wish to become pregnant or think they might be pregnant. There is a potential for serious side effects to an unborn child, particularly in the second or third trimester. Talk to your health care professional or pharmacist for more information.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children and in a container that small children cannot open.

Store your medicine at room temperature between 15-30 degrees C (59-86 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

benicar

benicar generiek prijs benicar equivalent benicar koop gelijkwaardig

sitemapnorlutate novonorm neo stediril nyolol neoral
  • prodasone
  • loxitane
  • zinnat
  • norfor
  • betapace