Generiek azor prijs

Amlodipine en olmesartan-tabletten

Wat is dit medicijn?

AMLODIPINE is een calciumantagonist. Het werkt door de spieren van uw hart en bloedvaten te ontspannen.

OLMESARTAN is een angiotensine II-receptorantagonist. Olmesartan zorgt ervoor dat bloedvaten zich niet vernauwen, waardoor de bloeddruk daalt en de doorbloeding verbetert.

Amlodipine en olmesartan zijn een combinatie geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie). Verlaging van de bloeddruk kan het risico op een beroerte of een hartaanval verlagen.

Wat moet ik mijn zorgverleners vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken als u allergisch bent voor amlodipine (Norvasc) of olmesartan (Benicar).

Als u diabetes heeft, gebruik dan geen amlodipine en olmesartan samen met geneesmiddelen die aliskiren bevatten (zoals Amturnide, Tekturna, Tekamlo).

U moet mogelijk ook vermijden dat u amlodipine en olmesartan met aliskiren gebruikt als u een nieraandoening heeft.

Om te controleren of amlodipine en olmesartan veilig voor u is, vertel het uw arts als u:

Niet gebruiken als u zwanger bent. Als u zwanger wordt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en raadpleeg onmiddellijk uw arts. Amlodipine en olmesartan kunnen de ongeboren baby letsel of de dood veroorzaken als u het geneesmiddel inneemt tijdens uw tweede of derde trimester.

Het is niet bekend of amlodipine en olmesartan overgaan in de moedermelk of dat het een zogende baby kan schaden. U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van dit geneesmiddel.

Amlodipine en olmesartan zijn niet goedgekeurd voor gebruik door iemand jonger dan 18 jaar oud.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Uw arts kan zo nu en dan uw dosis aanpassen. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.

U mag dit medicijn met of zonder voedsel innemen.

Uw bloeddruk moet vaak worden gecontroleerd. Mogelijk moet ook uw nierfunctie worden gecontroleerd.

U kunt een zeer lage bloeddruk hebben tijdens het gebruik van dit medicijn. Bel uw arts als u misselijk bent van braken of diarree, of als u meer dan normaal zweet.

If you need surgery, tell the surgeon ahead of time that you are using amlodipine and olmesartan.

Keep using this medicine as directed, even if you feel well. High blood pressure often has no symptoms. You may need to use blood pressure medication for the rest of your life.

Blood pressure medication is only part of a complete treatment program that may also include diet, exercise, regular blood pressure testing, lifestyle changes, and other medications. Follow your doctor's instructions very closely.

Use all medications as directed by your doctor. Read the medication guide or patient instructions provided with each medication. Do not change your doses or stop taking any of your medications without your doctor's advice.

Store at room temperature away from moisture and heat.

What if I miss a dose?Take the missed dose as soon as you remember. Skip the missed dose if it is almost time for your next scheduled dose. Do not take extra medicine to make up the missed dose.

What may interact with this medicine?

Tell your doctor about all your current medicines and any you start or stop using, especially:

This list is not complete. Other drugs may interact with amlodipine and olmesartan, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Not all possible interactions are listed in this medication guide.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.

In rare cases, when you first start taking this medicine, you may have new or worsening chest pain (angina), or you could have a heart attack. Seek emergency medical attention or call your doctor right away if you have symptoms such as: chest pain or pressure, pain spreading to your jaw or shoulder, nausea, sweating.

Call your doctor at once if you have:

Common side effects include:

This is not a complete list of side effects and others may occur.

What should I watch for while using this medicine?

If you also take colesevelam, avoid taking it for at least 4 hours after you have taken amlodipine and olmesartan.

Amlodipine and olmesartan may impair your thinking or reactions. Be careful if you drive or do anything that requires you to be alert.

Avoid getting up too fast from a sitting or lying position, or you may feel dizzy. Get up slowly and steady yourself to prevent a fall.

Do not use potassium supplements or salt substitutes while you are taking amlodipine and olmesartan, unless your doctor has told you to.

azor

azor generiek prijs azor equivalent azor koop gelijkwaardig

sitemapsuhagra force singulair singulair starlix serocryptin
  • floxin
  • neggram
  • tofranil
  • di-hydan
  • silvitra