Generiek avodart prijs

Capsule Dutasteride

Wat is dit medicijn?

DUTASTERIDE wordt gebruikt om goedaardige prostaathyperplasie (BPH) bij mannen te behandelen. Dit is een aandoening die ervoor zorgt dat je een vergrote prostaat hebt. Dit geneesmiddel helpt uw ​​symptomen onder controle te houden, vermindert urineretentie en vermindert het risico op operaties.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Dit geneesmiddel niet snijden, pletten, kauwen of openen. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, kunt u die later die dag innemen. Als u het zich de volgende dag niet meer herinnert, neem dan alleen de dosis van die dag in. Neem geen dubbele of extra doses in. Probeer de dosis elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen, zodat u eraan denkt uw dosis in te nemen.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Vertel uw voorschrijvende arts of zorgverlener over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief niet-receptgeneesmiddelen. Vertel het ook aan uw voorschrijvende arts of zorgverlener als u veelvuldig alcohol drinkt, als u rookt of als u illegale drugs gebruikt. Deze kunnen invloed hebben op de manier waarop uw medicijn werkt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van uw geneesmiddelen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Doneer geen bloed terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Dit voorkomt dat dit geneesmiddel door een bloedtransfusie aan een zwangere vrouw wordt gegeven. Vraag uw arts of zorgverlener wanneer het veilig is om bloed te doneren nadat u bent gestopt met het gebruik van dit geneesmiddel.

Contact your doctor or health care professional if your symptoms do not start to get better. You may need to take this medicine for 6 to 12 months to get the best results.

Women who are pregnant or may get pregnant must not handle this medicine. The active ingredient could harm the unborn baby. If a pregnant woman or woman who may become pregnant comes into contact with a leaking capsule, she should wash the exposed area of skin with soap and water immediately and check with her doctor or health care professional.

This medicine can interfere with PSA laboratory tests for prostate cancer. If you are scheduled to have a lab test for prostate cancer, tell your doctor or health care professional that you are taking this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

avodart

avodart generiek prijs avodart equivalent avodart koop gelijkwaardig

sitemapantabus amilo basan amilo basan aldactone antamex
  • tenormin
  • onsenal
  • arimidex
  • peridys
  • flexirox