Generiek augmentin prijs

Amoxicilline en clavulaanzuur tablet

Wat is dit medicijn?

AMOXICILLINE; CLAVULANIC ACID is een penicilline antibioticum. Het doodt of stopt de groei van sommige bacteriŽn. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van vele soorten infecties. Het werkt niet voor verkoudheid, griep of andere virale infecties.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. U mag dit geneesmiddel met voedsel of op een lege maag innemen. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Neem al uw medicijnen zoals voorgeschreven, zelfs als u denkt dat u beter bent. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet eerder.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Vertel uw voorschrijvende arts of zorgverlener over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief medicijnen zonder recept, voedingssupplementen of kruidenproducten. Vertel het ook aan uw voorschrijvende arts of zorgverlener als u veelvuldig alcohol drinkt, als u rookt of als u illegale drugs gebruikt. Deze kunnen invloed hebben op de manier waarop uw medicijn werkt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van uw geneesmiddelen.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Vertel het uw arts of zorgverlener als uw symptomen na 2 of 3 dagen niet verbeteren. Neem alle doses van uw geneesmiddel in zoals voorgeschreven. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet eerder.

If you are diabetic, you may get a false positive result for sugar in your urine with certain brands of urine tests. Check with your doctor.

Do not treat diarrhea with over-the-counter products. Contact your doctor if you have diarrhea that lasts more than 2 days or if the diarrhea is severe and watery.

What side effects may I notice from taking this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store between 68 and 77 degrees F (20 and 25 degrees C). Keep bottle closed tightly. Throw away any unused medicine after the expiration date.

augmentin

augmentin generiek prijs augmentin equivalent augmentin koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg tadalafilcialis online price