Generiek atrovent prijs

Ipratropium Bromide inhalatie

Wat is dit medicijn?

IPRATROPIUM is een bronchodilatator. Het helpt om de luchtwegen in uw longen te openen om het gemakkelijker te maken om te ademen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om bronchospasme van chronische obstructieve longziekte te voorkomen. Gebruik dit geneesmiddel niet alleen voor een acute aanval van bronchospasmen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Dit geneesmiddel wordt via de mond ingeademd. Gebruik niet vaker dan aangegeven. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts. Zorg ervoor dat u uw inhalator op de juiste manier gebruikt. Vraag uw arts of zorgverlener als u vragen hebt.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, gebruik deze dan zo snel mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, gebruik dan alleen die dosis. Gebruik geen dubbele of extra doses.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Bezoek uw arts voor regelmatige controles van uw vooruitgang. Vertel het uw arts of zorgverlener als uw symptomen niet verbeteren. Gebruik geen extra medicijnen. Als uw ademhaling erger wordt of als u vaker kortwerkende inhalatoren nodig heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Welke bijwerkingen kan ik van dit geneesmiddel opmerken?

Bijwerkingen die u zo snel mogelijk aan uw arts of zorgverlener moet melden:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at a room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Avoid excessive humidity. The contents may burst when exposed to heat or flame. Do not freeze. Throw away the canister after 200 uses or after the expiration date, whichever comes first.

atrovent

atrovent generiek prijs atrovent equivalent atrovent koop gelijkwaardig

sitemapactigall acerpes agorex acivir aciphex
  • danatrol
  • symmetrel
  • diacor
  • pamelor
  • renova