Generiek atarax prijs

Hydroxyzine Hydrochloride-tablet

Wat is dit medicijn?

HYDROXYZINE is een antihistaminicum. Dit geneesmiddel wordt gebruikt om allergiesymptomen te behandelen. Het wordt ook gebruikt om angst en spanning te behandelen. Dit geneesmiddel kan samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt om slaap te induceren vůůr de operatie.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. U mag dit geneesmiddel met voedsel of op een lege maag innemen. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven aan kinderen jonger dan 6 jaar voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

PatiŽnten ouder dan 65 jaar kunnen een sterkere reactie hebben en hebben een kleinere dosis nodig.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Vertel het uw arts of zorgverlener als uw symptomen niet verbeteren.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells. Alcohol may interfere with the effect of this medicine. Avoid alcoholic drinks.

Your mouth may get dry. Chewing sugarless gum or sucking hard candy, and drinking plenty of water may help. Contact your doctor if the problem does not go away or is severe.

This medicine may cause dry eyes and blurred vision. If you wear contact lenses you may feel some discomfort. Lubricating drops may help. See your eye doctor if the problem does not go away or is severe.

If you are receiving skin tests for allergies, tell your doctor you are using this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Do not freeze. Protect from light. Throw away any unused medicine after the expiration date.

atarax

atarax generiek prijs atarax equivalent atarax koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg online cialis 20 mg online