Generiek antabuse prijs

Disulfiram-tablet

Wat is dit medicijn?

DISULFIRAM kan patiŰnten met een probleem met alcoholmisbruik helpen geen alcohol te drinken. Wanneer het samen met alcohol wordt ingenomen, veroorzaakt dit geneesmiddel onaangename effecten. Dit medicijn maakt deel uit van een herstelprogramma dat medische supervisie en counseling omvat. Het is geen remedie.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of u een van de volgende aandoeningen heeft:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Gebruik dit geneesmiddel nooit binnen 12 uur na inname van alcohol. De tabletten kunnen worden geplet en gemengd met vloeistof voordat ze worden ingenomen. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Bezoek uw arts of zorgverlener voor regelmatige controles van uw vooruitgang.

Never take this medicine if you have been drinking alcohol. Make sure that family members or others in your household know about this medicine and what to do in an emergency. When this medicine is taken with even small amounts of alcohol, it will produce very unpleasant effects. You may get a throbbing headache, flushing, vomiting, weakness and chest pain. Breathing and heart problems, seizures and death can occur. This medicine can react with alcohol even 14 days after you take your last dose.

Never take products or use toiletries that contain alcohol. Always read labels carefully. Many cough syrups, liquid pain medications, tonics, mouthwashes, after shave lotions, colognes, liniments, vinegar's, and sauces contain alcohol.

Wear a medical identification bracelet or chain to say you are taking this medicine. Carry an identification card with your name, name and dose of medicine being used, and name and phone number of your doctor and/or person to contact in an emergency.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 20 and 25 degrees C (68 and 77 degrees F). Keep in a tight light resistant container. Throw away any unused medicine after the expiration date.

antabuse

antabuse generiek prijs antabuse equivalent antabuse koop gelijkwaardig

sitemapaceon acular advair rotahaler aggrenox achromycine
  • brexin
  • bimatoprost
  • rhinocort
  • renagel
  • namenda