Generiek amoxil prijs

Amoxicilline-capsule

Wat is dit medicijn?

AMOXICILLIN is een penicilline-antibioticum. Het doodt of stopt de groei van sommige bacteriŽn. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van vele soorten infecties. Het werkt niet voor verkoudheid, griep of andere virale infecties.

Wat moet ik mijn zorgverleners vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Volg de aanwijzingen op uw receptlabel. U mag dit geneesmiddel met voedsel of op een lege maag innemen. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Neem al uw medicijnen zoals voorgeschreven, zelfs als u denkt dat u beter bent. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet eerder.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

Opmerking: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverleners een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Welke bijwerkingen kan ik van dit geneesmiddel opmerken?

Bijwerkingen die u zo snel mogelijk aan uw arts of zorgverlener moet melden:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

What should I watch for while using this medicine?

Tell your doctor or health care professional if your symptoms do not improve in 2 or 3 days. Take all of the doses of your medicine as directed. Do not skip doses or stop your medicine early.

If you are diabetic, you may get a false positive result for sugar in your urine with certain brands of urine tests. Check with your doctor.

Do not treat diarrhea with over-the-counter products. Contact your doctor if you have diarrhea that lasts more than 2 days or if the diarrhea is severe and watery.

Where should I keep this medicine?

Keep out of the reach of children.

Store between 68 and 77 degrees F (20 and 25 degrees C). Keep bottle closed tightly. Throw away any unused medicine after the expiration date.

amoxil

amoxil generiek prijs amoxil equivalent amoxil koop gelijkwaardig

sitemapotc cialis cialis 20 mg online