Generiek aldactone prijs

Spironolacton-tablet

Wat is dit medicijn?

SPIRONOLACTONE is een diureticum. Het helpt je om meer urine te maken en overtollig water uit je lichaam te verliezen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en oedeem of zwelling van hart-, nier- of leveraandoeningen. Het wordt ook gebruikt voor de behandeling van patiŽnten die te veel aldosteron maken of een laag kaliumgehalte hebben.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn oraal in via een slok water. U mag dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Als het je maag stoort, neem het dan in met voedsel of melk. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Vergeet niet dat u meer urine moet doorgeven na inname van dit geneesmiddel. Neem uw doses niet in op een tijdstip dat u problemen zal veroorzaken. Neem niet voor het slapen gaan.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met het volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met de volgende medicijnen:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. Check your blood pressure as directed. Ask your doctor what your blood pressure should be, and when you should contact them.

You may need to be on a special diet while taking this medicine. Ask your doctor. Also, ask how many glasses of fluid you need to drink a day. You must not get dehydrated.

This medicine may make you feel confused, dizzy or lightheaded. Drinking alcohol and taking some medicines can make this worse. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not sit or stand up quickly.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store below 25 degrees C (77 degrees F). Throw away any unused medicine after the expiration date.

aldactone

aldactone generiek prijs aldactone equivalent aldactone koop gelijkwaardig

sitemapurispas tryptizol vesdil viagra super fluox force vantin
  • moduretic
  • clarinex
  • alphexine
  • revatio
  • ddavp