Generiek albenza prijs

Albendazol-tablet

Wat is dit medicijn?

ALBENDAZOLE is een antiparasitaire stof. Het wordt gebruikt voor de behandeling van infecties van lintwormen of andere parasieten.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem dit geneesmiddel in met voedsel. U kunt dit geneesmiddel pletten of kauwen. Neem al uw medicijnen zoals voorgeschreven, zelfs als u denkt dat u beter bent. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet eerder.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Hoewel dit medicijn kan worden voorgeschreven aan kinderen jonger dan 2 jaar voor geselecteerde aandoeningen, zijn er voorzorgsmaatregelen van toepassing.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Raadpleeg uw arts of zorgverlener zoals aangegeven. Vertel het uw arts als uw symptomen niet verbeteren of als u nieuwe symptomen krijgt. U moet om de 2 weken bloed krijgen terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Word niet zwanger tijdens het gebruik van dit medicijn en gedurende 1 maand na uw behandeling. Praat met uw arts over effectieve anticonceptiemethoden. Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not stand or sit up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 20 and 25 degrees C (68 and 77 degrees F). Keep container tightly closed. Throw away any unused medicine after the expiration date.

albenza

albenza generiek prijs albenza equivalent albenza koop gelijkwaardig

sitemapgeneric cialis price tadalafil 20 mg price