Generiek advair-diskus prijs

Fluticason en inhalatie van Salmeterol

Wat is dit medicijn?

fluticason; SALMETEROL-inhalatie is bedoeld voor de behandeling van astma die niet onder controle is met andere astmamedicijnen of wanneer meer dan één behandeling noodzakelijk is. Fluticason is een corticosteroïd dat ontstekingen in de longen vermindert. Salmeterol helpt de luchtwegen in de longen te openen. Dit geneesmiddel is bedoeld voor regelmatig gebruik. Het zal je toestand niet genezen, maar bij regelmatig gebruik kan het je luchtpassages openen en het ademen vergemakkelijken. Het zal een acute astma-aanval niet verlichten. fluticason; salmeterol kan samen met andere inhalatie- of orale astmamedicatie worden gebruikt.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet dit medicijn worden gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel NIET voor een astma-aanval. Als u ernstig begint of verergert door hoest, piepende ademhaling, beklemming op de borst en / of kortademigheid, dient u onmiddellijk medische hulp te zoeken. Houd altijd een kortwerkende astmamedicatie zoals albuterol bij de hand voor astma-aanvallen.

Dit geneesmiddel is voor inhalatie via de mond. Schud de inhalator gedurende 5 seconden goed vóór elke verstuiving. Vul de inhalator vóór het eerste gebruik in met 4 testsprays die van uw gezicht af wijzen. Als u de inhalator laat vallen of als deze gedurende 4 weken niet is gebruikt, primer dan met 2 testsprays die van uw gezicht af wijzen. Vermijd contact met de ogen. Spoel na gebruik van de inhalator uw mond met water om de opbouw van medicijnen te minimaliseren; slik het water niet door. Maak uw inhalator minstens één keer per week schoon. Plaats de inhalator nooit in het water om te bepalen hoeveel medicijn erin zit. Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosis.

Neem contact op met uw kinderarts of zorgverlener over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel het niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis en ga verder met uw normale schema, waarbij de doses gelijkmatig worden verdeeld. Gebruik geen dubbele of extra doses.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Tell your prescriber or health care professional about all other medicines you are taking, including non-prescription medicines, nutritional supplements, or herbal products. Also tell your prescriber or health care professional if you are a frequent user of drinks with caffeine or alcohol, if you smoke, or if you use illegal drugs. These may affect the way your medicine works. Check with your health care professional before stopping or starting any of your medicines.

What should I watch for while taking this medicine?

Visit your prescriber or health care professional for regular checks on your progress. Carry an identification card with your name, the type and dose of medicine you are taking, and your prescriber's name and address. It can take up to 2 weeks before you see the full effect of this medicine.

Check with your prescriber or health care professional if your symptoms do not improve. Seek emergency medical attention if your breathing problems get worse quickly while taking this medicine, or if your rescue inhaler (like albuterol) does not help your breathing. If you find that you are using your rescue inhaler more than normal or it is not as effective in treating your symptoms, you should contact your health care professional as soon as possible. You may need a change of therapy or may be having worsening of your lung condition. Do not stop using this medicine except on your prescriber's advice.

Using your inhalers regularly as prescribed will help control your symptoms; try not to run out of your medications. It is recommended that you keep an extra refill of your inhalers on hand in case you need them.

Tell your prescriber or health care professional if you are exposed to anyone with measles or chickenpox, or if you develop sores or blisters that do not heal properly.

People who are taking certain dosages of this medicine may need to avoid getting certain vaccines or may need to have changes in their vaccination schedules to ensure adequate protection from certain diseases. Make sure to tell your prescriber or health care professional that you are taking fluticasone; salmeterol before receiving any vaccine.

If you are going to have surgery tell your prescriber or health care professional that you are using this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature between 15—30 degrees C (59—86 degrees F) with mouthpiece facing down. Keep away from heat or open flames. Discard canister after 120 sprays.

advair-diskus

advair-diskus generiek prijs advair-diskus equivalent advair-diskus koop gelijkwaardig

sitemapivermektin ivermectin