Generiek addyi prijs

Flibanserin-tablet

Wat is dit medicijn?

FLIBANSERIN wordt gebruikt voor de behandeling van verminderd seksueel verlangen bij vrouwen die niet door de menopauze zijn gegaan en die in het verleden nooit een laag seksueel verlangen hebben gehad. Flibanserin is alleen voor gebruik als laag seksueel verlangen NIET wordt veroorzaakt door een medische aandoening, een psychische stoornis, relatieproblemen of door het gebruik van medicijnen of andere medicijnen.
Flibanserin is niet voor vrouwen die al door de menopauze zijn gegaan. Dit medicijn is ook niet voor gebruik door mannen.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

U mag geen alcohol drinken tijdens het gebruik van flibanserin. Het kan ervoor zorgen dat u een gevaarlijk lage bloeddruk heeft.

U mag flibanserin niet gebruiken als u allergisch bent voor, of als u:

Sommige geneesmiddelen kunnen ongewenste of gevaarlijke effecten veroorzaken wanneer ze worden gebruikt met flibanserin. Uw arts moet mogelijk uw behandelingsplan wijzigen als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

Om te zorgen dat flibanserin veilig voor u is, vertel het uw arts als u:

Flibanserin is niet goedgekeurd voor gebruik door iemand jonger dan 18 jaar oud.

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Volg alle aanwijzingen op uw receptlabel. Gebruik dit geneesmiddel niet in grotere of kleinere hoeveelheden of langer dan aanbevolen.
Neem flibanserin alleen in voor het slapen gaan.
Flibanserin kan uw bloeddruk verlagen, waardoor u duizelig kunt worden. Als u zich licht in het hoofd voelt na het innemen van dit geneesmiddel, ga dan liggen als u niet al in bed ligt.
Het kan tot 8 weken duren voordat uw symptomen verbeteren. Blijf de medicatie gebruiken zoals voorgeschreven en vertel het uw arts als uw symptomen niet verbeteren.

Wat als ik een dosis mis?

Sla de gemiste dosis over en neem het geneesmiddel de volgende dag voor het slapengaan in. Neem geen flibanserin 's ochtends in en neem geen extra medicijn om de overgeslagen dosis in te halen.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Taking this medicine with other drugs that make you sleepy or lower your blood pressure can worsen this effect. Ask your doctor before taking flibanserin with a sleeping pill, narcotic pain medicine, muscle relaxer, or medicine for anxiety, depression, or seizures.
Tell your doctor about all your current medicines and any you start or stop using, especially:

This list is not complete. Other drugs may interact with flibanserin, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products. Not all possible interactions are listed in this medication guide.

What should I watch for while using this medicine?

Do not drink alcohol while taking flibanserin. Drinking alcohol with this medicine can cause dangerous or unwanted side effects.
Grapefruit and grapefruit juice may interact with flibanserin and lead to unwanted side effects. Avoid the use of grapefruit products while taking flibanserin.
Avoid taking an herbal supplement containing: ginkgo, resveratrol, or St. John's wort.
Flibanserin may impair your thinking or reactions. Avoid driving or operating machinery for at least 6 hours after you take flibanserin, and until you know how this medicine will affect you. Dizziness or low blood pressure can cause falls or other accidents.
Avoid getting up too fast from a sitting or lying position, or you may feel dizzy. Get up slowly and steady yourself to prevent a fall.

What side effects may I notice from this medicine?

Get emergency medical help if you have signs of an allergic reaction: hives; difficult breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat.
Call your doctor at once if you have:

Common side effects may include:

Where should I keep my medicine?

Store at room temperature away from moisture and heat.

addyi

addyi generiek prijs addyi equivalent addyi koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg online cialis over the couhter