Generiek acular prijs

Ketorolac 0,5% -oplossing

Wat is dit medicijn?

KETOROLAC is een niet-steroïde anti-inflammatoir geneesmiddel (NSAID). Deze oogoplossing wordt gebruikt om pijn en zwelling na oogchirurgie te behandelen. Het wordt ook gebruikt om zwelling of roodheid veroorzaakt door allergieën te verminderen.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Dit geneesmiddel is alleen voor gebruik in het oog. Niet via de mond innemen. Verwijder contactlenzen voor gebruik. Was de handen voor en na gebruik. Kantel uw hoofd iets naar achteren en trek uw onderste ooglid naar beneden met uw wijsvinger om een ​​buidel te vormen. Probeer de punt van de druppelaar niet tegen uw oog, vingertoppen of een ander oppervlak aan te raken. Pers het voorgeschreven aantal druppels in de buidel. Sluit het oog voorzichtig om de druppels te verspreiden. Je zicht kan een paar minuten vervagen. Gebruik uw doses met regelmatige tussenpozen. Gebruik uw geneesmiddel niet vaker dan voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, gebruik deze dan zo snel mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, gebruik dan alleen die dosis. Gebruik geen dubbele of extra doses.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik geen andere oogproducten zonder uw arts of zorgverlener te raadplegen.

Deze lijst beschrijft mogelijk niet alle mogelijke interacties. Geef uw zorgverlener een lijst met alle medicijnen, kruiden, medicijnen zonder recept of voedingssupplementen die u gebruikt. Vertel hen ook als u rookt, alcohol drinkt of illegale drugs gebruikt. Sommige items kunnen interageren met uw geneesmiddel.

Waar moet ik op letten tijdens het gebruik van dit geneesmiddel?

Tell your doctor or health care professional if your eye symptoms do not get better within 2 to 3 days. Do not use for longer than directed by your doctor or health care professional.

You should not wear contact lenses while you are using this medicine, unless your doctor or health care professional tells you to.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store this medicine at room temperature between 15 and 25 degrees C (59 and 77 degrees F). Protect from light. Throw away any unused eye solution one month after opening.

acular

acular generiek prijs acular equivalent acular koop gelijkwaardig

sitemapgeneric cialis cialis online price