Generiek actos prijs

Pioglitazon Hydrochloride-tablet

Wat is dit medicijn?

PIOGLITAZONE helpt type 2-diabetes te behandelen. Het helpt de bloedsuikerspiegel onder controle te houden. De behandeling wordt gecombineerd met dieet en lichaamsbeweging.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem uw geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip in. Neem niet vaker dan alleen voorgeschreven.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Veel medicijnen kunnen een verhoging of verlaging van de bloedsuikerspiegel veroorzaken, deze omvatten:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress.

Your health care professional will have to check blood tests regularly to assess the effect of this medication on your liver.

Learn how to check your blood sugar. Learn the symptoms of low and high blood sugar and how to manage them.

If you have low blood sugar, eat or drink something that has sugar. Make sure others know to get medical help quickly if you have serious symptoms of low blood sugar, like if you become unconscious or have a seizure.

This medicine may increase your risk of having some heart problems. Get medical help right away if you have any chest pain or tightness, or pain that radiates to the jaw or down the arm, and shortness of breath. These may be signs of a serious medical condition.

This medicine may cause ovulation in premenopausal women who do not have regular monthly periods. This may increase your chances of becoming pregnant. You should not take this medicine if you become pregnant or think you may be pregnant. Talk with your doctor or health care professional about your birth control options while taking this medicine. Contact your doctor or health care professional right away if think you are pregnant.

If you need surgery or if you will need a procedure with contrast drugs, tell your doctor or health care professional that you are taking this medicine.

Wear a medical identification bracelet or chain to say you have diabetes, and carry a card that lists all your medications.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Keep container tightly closed and protect from moisture and humidity. Throw away any unused medicine after the expiration date.

actos

actos generiek prijs actos equivalent actos koop gelijkwaardig

sitemapcialis 20 mg online cialis online price