Generiek actoplus-met prijs

Tablet met metformine en Pioglitazon

Wat is dit medicijn?

metforminproduct; PIOGLITAZONE helpt type 2-diabetes te behandelen. Het helpt de bloedsuikerspiegel onder controle te houden. De behandeling wordt gecombineerd met dieet en lichaamsbeweging.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een glas water. Neem dit geneesmiddel in met voedsel. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende geneesmiddelen:

This medicine may also interact with the following medications:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care provider a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Visit your doctor or health care professional for regular checks on your progress. Learn how to check your blood sugar. Tell your doctor or health care professional if your blood sugar is high, you might need to change the dose of your medicine.

If you are sick or exercising more than usual, you might need to change the dose of your medicine. Do not skip meals. Ask your doctor or health care professional if you should avoid alcohol.

If you have symptoms of low blood sugar, eat or drink something containing sugar at once and contact your doctor or health care professional.

Make sure family members know that you can choke if you eat or drink when you develop serious symptoms of low blood sugar, like seizures or unconsciousness. They must get medical help at once.

Wear a medical identification bracelet or chain to say you have diabetes, and carry a card that lists all your medications.

What side effects may I notice from receiving this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Protect from moisture and light. Throw away any unused medicine after the expiration date.

actoplus-met

actoplus-met generiek prijs actoplus-met equivalent actoplus-met koop gelijkwaardig

sitemapaerodiol agoprim achromycine advair rotahaler
  • diprolene
  • pyridium
  • tementil
  • salbumol
  • evanecia