Generiek actigall prijs

Ursodiol-tablet

Wat zijn ursodiol-tabletten?

URSODIOL is een galzuur. Het medicijn helpt bij het oplossen van galstenen bij mensen die geen galblaasoperatie kunnen ondergaan of die de operatie niet nodig hebben. Ursodiol kan worden gebruikt met een procedureapparaat dat de galsteen in kleinere stukjes fragmenteert; de procedure, genaamd lithotripsie, zorgt ervoor dat het medicijn de stenen sneller kan oplossen. Ursodiol is ook nuttig voor bepaalde leverziekten van volwassenen, kinderen en baby's; het medicijn vermindert jeuk en andere symptomen.

Wat moet mijn zorgverlener weten voordat ik ursodiol inneem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit geneesmiddel gebruiken?

Neem ursodiol-capsules of -tabletten via de mond. Volg de aanwijzingen op het receptetiket. Neem de capsules in met voedsel of melk om de absorptie te verbeteren en maag- of darmbijwerkingen te beperken. Neem uw doses op gezette tijden in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven.

Neem contact op met uw kinderarts of zorgverlener over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Speciale zorg kan nodig zijn. Gewoonlijk moet een apotheker dit geneesmiddel bereiden tot een suspensie voor toediening aan kinderen.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, neem dan alleen die dosis. Neem geen dubbele of extra doses in.

Wat kan interageren met ursodiol?

Vertel uw voorschrijvende arts of zorgverlener over alle andere geneesmiddelen die u gebruikt, inclusief medicijnen zonder recept, voedingssupplementen of kruidenproducten. Vertel het ook aan uw voorschrijvende arts of zorgverlener als u veelvuldig alcohol drinkt, als u rookt of als u illegale drugs gebruikt. Deze kunnen invloed hebben op de manier waarop uw medicijn werkt. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u stopt met het gebruik van uw geneesmiddelen.

What should I watch for while taking ursodiol?

Visit your prescriber or health care professional for regular checks on your progress. It may take months of therapy to get the right response. Your prescriber or health care professional will schedule tests to see if your gallstones are dissolving or if your liver problem is improving. Report continued or worsened nausea, vomiting, or abdominal pain to your prescriber.

Continue to take your medicine even if you feel better, unless directed otherwise by your prescriber or health care professional. Do not stop taking except on your prescriber's advice.

Antacids may interfere with the absorption of ursodiol. Take ursodiol at least 1 hour before or 2 hours after an antacid dose.

What side effects may I notice from taking ursodiol?

Side effects that you should report to your prescriber or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your prescriber or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where can I keep my medicine?

Keep out of the reach of children in a container that small children cannot open.

Store at room temperature below 30 degrees C (86 degrees F). Keep in a well-closed container. Throw away any unused medicine after the expiration date.

actigall

actigall generiek prijs actigall equivalent actigall koop gelijkwaardig

sitemapotc cialis otc cialis