Generiek levaquin prijs

Levofloxacine-tablet

Wat is dit medicijn?

LEVOFLOXACIN is een chinolon-antibioticum. Het kan bacteriŰn doden of hun groei stoppen. Dit geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van bacteriŰle infecties van de longen, de huid en de urinewegen. Het werkt niet voor verkoudheid, griep of andere virale infecties.

Wat moet ik mijn zorgverlener vertellen voordat ik dit geneesmiddel neem?

Ze moeten weten of je een van deze voorwaarden hebt:

Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?

Neem dit medicijn via de mond in met een vol glas water. Dit geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Neem uw geneesmiddel regelmatig in. Neem uw geneesmiddel niet vaker in dan is voorgeschreven. Sla geen doses over of stop uw geneesmiddel niet vroeg, ook niet als u zich beter voelt. Stop niet met het gebruik, behalve op advies van uw arts.

Praat met uw kinderarts over het gebruik van dit geneesmiddel bij kinderen. Dit geneesmiddel is niet goedgekeurd voor gebruik bij kinderen.

Overdosering: Als u denkt dat u teveel van dit geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een antigifcentrum of een eerstehulpafdeling.

OPMERKING: dit geneesmiddel is alleen voor u. Deel dit geneesmiddel niet met anderen.

Wat als ik een dosis mis?

Als u een dosis mist, gebruik deze dan zo snel mogelijk. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, gebruik dan alleen die dosis. Gebruik geen dubbele of extra doses.

Wat kan interageren met dit geneesmiddel?

Gebruik dit geneesmiddel niet met een van de volgende:

Dit geneesmiddel kan ook interageren met het volgende:

This list may not describe all possible interactions. Give your health care providers a list of all the medicines, herbs, non-prescription drugs, or dietary supplements you use. Also tell them if you smoke, drink alcohol, or use illegal drugs. Some items may interact with your medicine.

What should I watch for while using this medicine?

Tell your doctor or health care professional if your symptoms do not improve or if they get worse. Drink several glasses of water a day and cut down on drinks that contain caffeine. You must not get dehydrated while taking this medicine.

You may get drowsy or dizzy. Do not drive, use machinery, or do anything that needs mental alertness until you know how this medicine affects you. Do not sit or stand up quickly, especially if you are an older patient. This reduces the risk of dizzy or fainting spells.

This medicine can make you more sensitive to the sun. Keep out of the sun. If you cannot avoid being in the sun, wear protective clothing and use a sunscreen. Do not use sun lamps or tanning beds/booths. Contact your doctor if you get a sunburn.

If you are a diabetic monitor your blood glucose carefully. If you get an unusual reading stop taking this medicine and call your doctor right away.

Do not treat diarrhea with over-the-counter products. Contact your doctor if you have diarrhea that lasts more than 2 days or if the diarrhea is severe and watery.

Avoid antacids, calcium, iron, and zinc products for 4 hours before and 2 hours after taking a dose of this medicine.

What side effects may I notice from this medicine?

Side effects that you should report to your doctor or health care professional as soon as possible:

Side effects that usually do not require medical attention (report to your doctor or health care professional if they continue or are bothersome):

This list may not describe all possible side effects.

Where should I keep my medicine?

Keep out of the reach of children.

Store at room temperature between 15 and 30 degrees C (59 and 86 degrees F). Keep in a tightly closed container. Throw away any unused medicine after the expiration date.

levaquin

levaquin generiek prijs levaquin equivalent levaquin koop gelijkwaardig

sitemap